Formulär för indata till kalkyler.

 

Det är Word-filer. De kan fyllas i direkt, sparas och skickas till

 

info@framtidsodling.se

som vanlig bilaga.

Och det är klart de kan skrivas ut och skickas per brev.

 

Odlingsperspektiv

För växtföljdsalternativ, mullhalt, klimat, miljöpåverkan

 

Fosforkalkyl

För beräkning av långsiktig fosforekonomi